Strona główna

Bogumił Hoder (ur. 1982 r. w Zielonej Górze) jest, artystą wizualnym, w którego twórczości malarstwo olejne niezmiennie króluje pośród innych form sztuki. Zajmuje się również rysunkiem i fotografią, a w ostatnich latach rozwija swój warsztat twórczy poprzez łączenie pracy tradycyjnej z niezwykle inspirującą i rozwijającą grafiką 3D. Od zakończenia w 2007 r. studiów na wydziale malarstwa z uzyskaniem tytułu magistra sztuki, nieustannie rozwija swoje umiejętności, tworzy nowe dzieła i wystawia je w kolejnych miastach i krajach. Zorganizował wiele wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz wziął udział w licznych wydarzeniach zbiorowych poświęconych sztuce, zaś jego obrazy stanowią część wielu kolekcji prywatnych. W 2011 r. zajął I miejsce w międzynarodowym konkursie malarstwa i grafiki „Natale di Roma” w Rzymie. Podjął się również różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych, które zakończyły się pełną realizacją i sukcesem. Jednym z nich jest stworzenie w 2014 r. obrazu olejnego “Ostatnia Wieczerza” ilustrującego album o tym samym tytule autorstwa Krzysztofa Romankiewicza. W 2019 r. jego malarstwo dotarło do Nowego Jorku, gdzie zostało bardzo dobrze przyjęte podczas międzynarodowych targów sztuki Art Expo New York 2019, otwierając tym samym drogę do działalności o wymiarze światowym.

Twórczość artystyczna jest najważniejszą dziedziną pracy i życia Bogumiła Hodera. Głównym nurtem, jaki poddaje artystyczno-naukowym badaniom jest nowoczesny realizm magiczny oraz sztuka podświadomości. Malowane przez artystę olejne wizje na płótnie są kompozycjami surrealistycznymi zawierającymi konotacje i denotacje przestrzenne o charakterze psychologicznym, symbolicznym i abstrakcyjnym. Każdy obraz świadczy o wielkim zafascynowaniu światem i Wszechświatem – w znaczeniach czasoprzestrzennych, kulturowych i metafizycznych. W związku z tym, bardzo istotny dla niego jest także klasyczny warsztat, rozwijany i wzbogacany o najnowsze osiągnięcia w sztukach wizualnych.

Artysta nie chce zatrzymać się w jednym miejscu i ograniczać do jednego zagadnienia, jednocześnie coraz bardziej pogłębiając swój styl malarski i rysunkowy. Jego mistrzami są zarówno dawni wielcy malarze, jak również współcześni twórcy, również filmowi, a jego proces tworzenia można porównać właśnie do sztuki filmowej, w której każdy motyw jest komponowany z wielu dokładnie przebadanych detali. Film jest wyjątkowym rodzajem sztuki, której nie uprawia, ale którą jest szczerze zafascynowany. Bogumił Hoder z chęcią podjąłby się tego rodzaju twórczości, ponieważ jest świadomy posiadania odpowiedniej wrażliwości, a przy tym zgłębia wiele tajników technicznych tej dziedziny i zna ogromną liczbę wybitnych filmów takich wizjonerów, jak S. Kubrick, F. Darabont, S. Spielberg, F.F. Coppola, czy S. Leone. Podobną wrażliwością i oddaniem obdarza muzykę filmową będącą najważniejszym stylem muzycznym, jakiego słucha, kolekcjonuje i traktuje jako część procesów twórczych. Doskonała muzyka zawsze towarzyszy mu przy malowaniu kolejnych obrazów.