Opinie

– Rzymski krytyk sztuki, prof. Mario Nicosia:

„Dzieła wykraczające poza schemat, który staje się doskonałym obrazowym wszechświatem, złożone z bardzo intensywnych odcieni i wysokiego poziomu artystycznego. Pan Hoder, prawdziwy mistrz koloru i pędzla tworzy poprzez malarstwo surrealistyczno-figuratywne i materie plastyczne, ludzkie postacie z głębokim uderzeniem psychologicznym”.

Rzym, marzec 2010 r.

– Wiceprezes zarządu Zielonogórskiego Okręgu ZPAP, artysta Igor Myszkiewicz:

„Perfekcyjne warsztatowo płótna nawiązują z jednej strony do tradycji surrealizmu, z drugiej czerpią z nowoczesnego realizmu fantastycznego. Właśnie forma to pierwsze na co zwracamy uwagę – młodzi artyści rzadko dziś mają odwagę tak malować, częściej uciekając w modne i bezpieczne stylistyki kolejnych awangard… Bogumił Hoder nie daje się skusić zewowi głównego nurtu, podejmuje obchodzone z daleka, trudne tematy. Jak choćby piękno, dobro, wewnętrzne metakosmosy… Jego malarstwo jest właśnie zapisem metafizycznych i_filozoficznych poszukiwań, dziennikiem pokładowym z fantastycznego rejsu… W malarstwie Bogumiła wciąż widać odwołania do jego mistrzów – Zdzisława Beksińskiego, Wojciecha Siudmaka; nie jest to jednak epigońskie naśladownictwo, a z każdym kolejnym obrazem Artysta buduje konsekwentnie swój własny język, własny kalejdoskop…”

Zielona Góra, czerwiec 2010 r.